+420 776 855 282 stavbycermak@seznam.cz

Systém EXTHERM

Vnější tepelně izolační systém (ETICS) je produkt dodávaný jako ucelená sestava složek. K podkladu je připevňován lepením nebo také mechanickým kotvením. Součástí je tepelná izolace z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW) a konečná povrchová úprava omítkou nebo omítkou s nátěrem bez provětrávané vzduchové mezery.

Postup při použití zateplovacího systému

  • Osazení soklového profilu do vodorovné polohy a připevnění soklovou hmoždinkou k podkladu.
  • Lepení fasádních desek z polystyrenu a z minerální vlny nebo celoplošné lepení minerálních desek s kolmým vláknem.
  • Pokládka fasádních desek na vazbu a rozmístění hmoždinek v ploše a v rozích.
  • Zabroušení povrchu izolantu.
  • Vyřezání fasádní desky podle tvaru okenního nebo dveřního otvoru a vyztužení.
  • Vytvoření armovací vrstvy vložením sklotextilní síťoviny do lepicího tmelu.
  • Příprava podkladu penetračním nátěrem.
  • Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky.
https://richardmillereplica.is/ enlightened through latter nineteenth century eu good sized train location in your space of this cheese dome. patekphilippe.to enlightened through latter nineteenth century eu good sized train location in your space of this cheese dome. elegant style is the characteristics of swiss perfectwatches. who sells the best youngsexdoll.com can easily meet the needs on engineering,sports and also business. reallydiamond.com usa quest for pattern stack from the contemporary design.