+420 776 855 282 stavbycermak@seznam.cz

Systém EXTHERM

Vnější tepelně izolační systém (ETICS) je produkt dodávaný jako ucelená sestava složek. K podkladu je připevňován lepením nebo také mechanickým kotvením. Součástí je tepelná izolace z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW) a konečná povrchová úprava omítkou nebo omítkou s nátěrem bez provětrávané vzduchové mezery.

Postup při použití zateplovacího systému

  • Osazení soklového profilu do vodorovné polohy a připevnění soklovou hmoždinkou k podkladu.
  • Lepení fasádních desek z polystyrenu a z minerální vlny nebo celoplošné lepení minerálních desek s kolmým vláknem.
  • Pokládka fasádních desek na vazbu a rozmístění hmoždinek v ploše a v rozích.
  • Zabroušení povrchu izolantu.
  • Vyřezání fasádní desky podle tvaru okenního nebo dveřního otvoru a vyztužení.
  • Vytvoření armovací vrstvy vložením sklotextilní síťoviny do lepicího tmelu.
  • Příprava podkladu penetračním nátěrem.
  • Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky.